Den gode relation

heidispring.dk adfærd - læring - trivsel - inkluderende fællesskaber

Den gode relation

 

Foredrag/oplæg/kurser/rådgivning/sparring/udviklingsforløb, der er med praksisnære eksempler og værktøjer samt forsknings- og teoriinformerede.

 

Ikke blot i familien – fx i forældre- barn forholdet – men også i forholdet mellem de fagprofessionelle (lærere, pædagoger m.fl.) og børn/unge, er den gode relation essentiel. Udebliver eller trues den gode relation, forringes barnets og den unges udviklingsmuligheder, og set fra et voksenperspektiv bliver det sværere at udøve indflydelse… Centralt er derfor spørgsmålet om, hvad der er den gode relation, samt hvordan relationen kan udvikles og plejes. Det gælder, hvad enten der er tale om relationer mellem voksne (fagprofessionelle, forældre) og børn og unge eller relationerne børn og unge imellem.

 

  • Ingredienser i den gode relation
  • Ledelse af relationer
  • Når relationen udebliver
  • Relation som mål og middel
  • Motivation og modstand
  • Børn/unges perspektiver på relationen
  • Tag temperaturen på relationen
  • Relationer mellem børn/unge, forældre, fagprofessionelle
  • Omsorgssamtalen
  • Konkrete værktøjer, cases og øvelser

 

Læs mere om relationers betydning i ”Udsat – læreren og skolen som beskyttelsesfaktor”, Heidi Honig Spring og Frank Spring.