Forside

Hvordan kan Anton og de andre børn og unge lære og trives mest muligt i inkluderende læringsfællesskaber?


Hvilke forandringer og konkrete indsatser skal der til – og hvordan skabes disse?


Hvad gør vi ved problematisk adfærd, destruktiv uro, mistrivsel, ringe læringsudbytte og mobning?Der er mange forskellige svar på spørgsmålene, hvad enten vi er i skolen, dagtilbuddet, klubben eller ungdomsuddannelsen. Det kan være den gode adfærds- og læringsledelse, tydelige forventninger, gode relationer, et trygt læringsmiljø, det ligeværdige forældresamarbejde, hensigtsmæssige organiseringer og koordination mellem professionelle.


Det sker, at eksklusion, mistrivsel og mobning, ringe læringsudbytte, demotivation, destruktiv adfærd og sprog samt negative fortællinger dominerer. Børn og unge, men også de voksne, risikerer at ”tabe” i et system af sammenhængende og negativt forstærkende faktorer. Sådanne mønstre skal og kan brydes. Det kræver analyse og refleksion, viden, kompetencer og koordination – og nogle gange er hjælp ”udefra” et betydningsfyldt bidrag til at lykkes.

Jeg tilbyder foredrag og oplæg, kursusdage, observationsforløb, rådgivning, sparring og vejledning mv. tilpasset målgruppen: lærere, pædagoger og ledere i skolen, (ressource-) teams, dagtilbuddet, klubben, en forældregruppe, PPR, studerende eller…


Min tilgang er samarbejde og kommunikation i øjenhøjde – samt at vi medtænker ”verden set med børn og unges perspektiv”. Jeg levendegør med praksiseksempler og trækker på, hvad forskning og teori kan hjælpe os med. Formålet er at bidrage til nye perspektiver og med konkrete ideer til forskellige handlemuligheder og brugbare værktøjer, der tilsammen muliggør øget læring og trivsel for dem, det handler om.


Kig rundt på siden og se, hvad jeg tilbyder. I er altid velkomne til at kontakte mig og drøfte behov og muligheder.Heidi Honig Spring