AKT

AKT/LKT (Adfærd, læring, kontakt og trivsel)


Foredrag/oplæg/kurser/rådgivning/sparring/udviklingsforløb, der er med praksisnære eksempler og værktøjer samt forsknings- og teoriinformerede.


Mange skoler og institutioner prioriterer at have en AKT-vejleder, der i de senere år også kan have fået titlen LKT-vejleder (læring, kontakt og trivsel) eller inklusionsvejleder. En række faldgruber bevirker, at AKT – indsatsen risikerer at opretholde status quo eller ligefrem bidrage til eksklusion. AKT-funktionen kan og bør tilrettelægges indholdsmæssigt og organisatorisk, så den bidrager til at skabe de mere inkluderende læringsmiljøer. Centralt er afklaring omkring, hvilket værdifundament og pædagogisk-diskursiv tilgang, der danner rammen for AKT-arbejdet og den afledte mangfoldighed af konkrete opgaver. Tydelige procedurer, organisationsforankring og en solid værktøjskasse er en del af succesen.


Baggrunden for AKT-funktionen

Hjørnesten i AKT- arbejdet

AKT-vejlederens forskellige opgaver

De nødvendige kompetencer

Funktionsbeskrivelse og organisatorisk forankring

Relationer og samarbejde med kolleger, leder, forældre, elever og andre.

Dilemmaer og udfordringer i AKT-vejlederens arbejde

Ideer, øvelser og værktøjer til AKT-arbejdet


Læs mere i ”Håndbog for ressourceteams og vejledere i skolen - ideer, viden og værktøjer”, Heidi Honig Spring og "AKT-vejledning i praksis - en del af skolens udvikling".