Forældrearrangementer

Forældrearrangementer


Forskellige tematiske arrangementer for forældregrupper alene eller sammen med lærere, pædagoger og evt. børn/unge. Fx oplæg og procesaften, hvor temaet kan være:


Mobning og negative læringsfællesskaber

Hvorfor opstår mobning, og hvad kan der konkret gøres, så mobning forebygges, eller en igangværende negativ udvikling vendes til et positivt mobningsfrit fællesskab?

(Se eksempel på en procesaften med forældreforældreinddragelse under ”Drømmeklassen”. Se også under ”mobning og trivsel”)


”Fuck dig!” Om børn og unges "grimme sprog"

Hvorfor taler børn og unge så grimt? Hvordan kan vi forstå det, og hvad kan og skal de voksne gøre, så børn og unge lærer at ”tale ordentligt”, som de tit bliver bedt om?

(se eksempler på indhold under ”Grimt Sprog”)


Børn og unges uhensigtsmæssige adfærd

Hvordan kan vi forstå, når børn og unge ikke lige gør, hvad vi ønsker eller drømmer om, men derimod har en adfærd, hvor der er plads til forbedring? Hvordan hænger det sammen med fx skolen, dagtilbuddet og forældres opdragelsesformer? Hvad kan vi gøre?


Forældre og inklusion

Hvilken rolle har forældre i arbejdet med inklusion i fx skolen og dagtilbuddet, både i relation til det enkelte barn og unge og det store inkluderende fællesskab? Hvornår kan forældre komme til at fremme eller vedligeholde eksklusion og, omvendt, konkret bidrage til inklusion og udvikling af positive læringsfællesskaber?

(se eksempler på indhold under ”inklusion”)


”Jeg gider ikke!” – om børn og unges motivation

Tilsyneladende ugidelige børn og unge kan opleves svære at have med at gøre. Ikke mindst kan  deres den manglende motivation stresse forældre og fagprofessionelle (lærere og pædagoger), for der er så meget børn og unge skal lære, lave og kunne. Heldigvis kan vi vække  motivationen, og der er mange strenge at spille på.

(se eksempler på indhold under "Motivation for læring")Der inddrages levendegørende konkrete eksempler undervejs.