Forældresamarbejde

Forældresamarbejde


Foredrag/oplæg/kurser/rådgivning/sparring/udviklingsforløb, der er med praksisnære eksempler og værktøjer samt er forsknings- og teoriinformerede.


At samarbejdet mellem forældre og de fagprofessionelle (lærere, pædagoger m.v.) er vigtigt for børn og unges læring, trivsel og udvikling er de fleste enige om. Samarbejdet er da også lovmæssigt forankret i fx både folkeskoleloven og lov om dagtilbud. I praksis kan samarbejdet være svært, idet der kan være forskellige perspektiver på, hvordan ”det gode samarbejde” ser ud, hvem der gør hvad osv. Dermed er der risiko for, at der produceres gensidige negative fortællinger om uduelige fagprofessionelle og ikke-opbakkende eller ressourcesvage forældre. Også forældre indbyrdes kan producere fortællinger om hinanden og hinandens børn til ulempe for bl.a. inklusionsarbejdet. Gennem et stærkt fokus på afstemt og ligeværdigt samarbejde, differentierede tilgange og velovervejet kommunikation kan samarbejde mellem forældre og fagprofessionelle blive godt – til fordel for det enkelte barn og det inkluderende fællesskab.


Det gode forældresamarbejde

Når samarbejdet mellem de fagprofessionelle og forældre bliver svært

Perspektiver på ”den gode samarbejdende forælder”

Samarbejdsniveauer

Differentieret forældresamarbejde

De andre forældre – i inklusions-/eksklusionsøjemed

Konkrete ideer til involvering af forældre omkring børn/ unges læring og trivsel og inkluderende læringsfællesskaber


Læs mere om inkluderende forældresamarbejde i "Udsat - læreren og skolen som beskyttelsesfaktor", af Heidi Honig Spring og Frank Spring.