Forældrevejledning

Forældrevejledning


Som forældre kan man stå i fortvivlende situationer, når ens barn (re-)agerer uhensigtmæssigt, mistrives, fremstår umotiveret, udagerende eller indagerende og har ringe læringsudbytte i skolen eller i dagtilbuddet. Det kan fx handle om, at barnet har få, ingen eller negative relationer til børn og voksne. Det kan handle om barnets strategier, når skolearbejdet eller de sociale krav bliver for udfordrende eller kedelige mv.  Gennem en eller flere pædagogisk vejledningssamtale(r), får vi drøftet forskellige perspektiver på udfordringerne, og jeg hjælper med forslag til nogle mulige veje, som I kan gå, som forældre, så udviklingen kan vendes til noget positivt.


Samtalerne foregår hjemme hos jer (kun øst for Storebælt) - eller via Skype.