Grimt sprog

heidispring.dk     adfærd - læring - trivsel - inkluderende fællesskaber

Grimt sprog


Foredrag/oplæg/kurser/rådgivning/sparring/udviklingsforløb, der er med praksisnære eksempler og værktøjer samt forsknings- og teoriinformerede.


”Fuck dig, din luder!” Børn og unges sprogbrug i institutioner og skoler – og også derhjemme - kan være hård kost. I en praksis kvitteres ofte med sanktioner og forbud eller et ”tal ordentligt!”. Men hvordan kan vi gå fra en ”så kan de lære det!”-tilgang til ”hvordan kan vi lære børn og unge at bruge sproget hensigtsmæssigt?”


  • Hvad er grimt sprog?
  • At tale pænt og ordentligt
  • Hvorfor tale børn og unge grimt?
  • Ord, kropssprog og intonation
  • Grimt Sprog og mobning
  • Sprogsneglen - Hvordan kan børn og unge lære at tale ordentligt?
  • De voksnes rolle
  • Konkrete øvelser, cases og værktøjer


Læs mere i bøgerne ”Grimt sprog – sprogarbejde i skolens mellemtrin og udskoling” og ”Mindre grimt sprog” – sprogarbejde i indskolingen og SFO” af Heidi Honig Spring.