Inklusion

Inklusion


Foredrag/oplæg/kurser/rådgivning/sparring/udviklingsforløb, der er med praksisnære eksempler og værktøjer samt forsknings- og teoriinformerede.


Forskellige begrundelser og forståelser af inklusionsbegrebet har forskellige konsekvenser for, hvad man tænker og gør i praksis. Arbejdet med at konkretisere inklusion og skabe inkluderende fællesskaber, der understøtter børn og unges oplevelser af at være fysisk, fagligt og socialt inkluderede, er vedvarende processer. At omsætte inklusionsidealer til konkret praksis kræver et skarpt blik for, hvilke faktorer og aktører der skal i spil. Blikket skal rettes mod både vertikale og horisontale strukturer og organiseringer (fx kommunale politikker, brugen af to-lærerordninger, ressourceteams, klasseledelseskulturen mv.), samt hvordan de forskellige aktører (lærere, pædagoger, forældre, børn, unge m.fl.) samarbejder, koordinerer og taler med og om hinanden.


Forskellige forståelser af inklusion – og konsekvenser

Forskellige begrundelser for inklusion – og konsekvenser

Hvordan ser inklusion ud? Tegn på…

Sammen om inklusion (fagprofessionelles, børn/unges, forældres, andres roller – hæmmere eller fremmere af inklusion?)

Arbejdet med inklusion og forskellighed som positiv værdi

Organiseringer, undervisning, aktiviteter og øvelser, der fremmer inklusion

Fordelingsmodellen


Læs mere om inklusionsarbejde i:

Udsat – læreren og skolen som beskyttelsesfaktor” af Heidi Honig Spring og Frank Spring.


Stille stemmer – tavse og indadvendte elever i den inkluderende folkeskole”  af Heidi Honig Spring og Frank Spring


På vej til Drømmeklassen – en konkret proces til forbedring af klassens læringsfællesskab” af Heidi Honig Spring.