Børne- ungemøder og samtalegrupper

BØRNE-/UNGEMØDER OG SAMTALEGRUPPER


Ydelsen indebærer sparring og vejledning i forhold til opstart og afvikling af børne-og ungemøder, fx børnemødet, klassemødet og samtalegrupper (fx om skilsmisse, skolevægring, teenageliv). Sparringen og vejledningen kan have fokus på, hvem der skal involveres, hvordan og hvorfor, indhold og mål, dilemmaer og risici, konkrete ideer og værktøjer, praktisk planlægning mv.


Jeg tilbyder endvidere at deltage i de indledende møder med børnene/de unge og efterfølgende give feed-back til den/de personer, der skal forestå mødet/samtalegruppen fremadrettet mhp. at afdække opmærksomhedspunkter, justere indhold, proces, deltagelsesmuligheder, mødeledelse mv.