Kritisk ven – mødeobservatør og medudvikler

KRITISK VEN, MØDEOBSERVATØR OG MED-UDVIKLERDer holdes mange møder; teammøder, netværksmøder, ledelsesteammøder, klassemøder, årgangsmøder, ressourceteammøder, stuemøder mv. Jeg tilbyder at deltage som observatør på et-flere af disse møder, og efterfølgende indgå i fælles refleksion og give mundtlig og evt. skriftlig feed-back i forhold til, hvilke styrker og udviklingspotentialer, møderne rummer i forhold til intentionen med mødet.


Ved at observere og på én gang være nysgerrig og kritisk på form, indhold, deltagelsesmuligheder mv. kan jeg ”som kritisk ven” og medudvikler bidrage til, at I får mere fokus på fx, om/hvordan møderne bedst muligt tjener jeres arbejde og mål omkring adfærd, læring, trivsel og inkluderende læringsmiljøer.