Kursusdage og teamudvikling

KURSUSDAGE OG TEAMUDVIKLING


Jeg tilrettelægger og forestår kursusdage om forskellige temaer, der alle overordnet relaterer sig til adfærd, læring, trivsel og inklusion.


Temaer kan være nyere mobbetænkning og trivselsfremmende indsatser, forskellige perspektiver på problemadfærd, grimt sprog, ressourceteam – og vejlederarbejde, relationer, klasseledelse/ledelse af børnegrupper, forældre og inklusion, det gode forældresamarbejde, pædagogisk ledelse, stille børn/unge, synlig læring mv. Det kan være en enkelt kursusdag (6 timer), og det kan være et længere kursusforløb - afstemt efter jeres behov. Et længerevarende kursusforløb er fx 36 timer (6 dage X 6 timer). Overskriften kan fx være ”udvikling og kompetenceløft af det lokale ressourceteam” og sætte fokus på forskellige facetter af et vellykket ressourceteamarbejde. Fra konstitutionen af ressourceteamarbejdet og vejlederfunktionen til hvilken viden, ressourcepersoner skal besidde for at bidrage til øget læring og trivsel.


Kursusdage opbygges, så de består af faglige oplæg og integrerer kombinationer af refleksionsøvelser, cases, diskussioner, op-at-stå opgaver mv. Der kan også – ved længere kursusforløb – aftales udarbejdelse og afprøvning af forskellige indsatser i de mellemliggende dage. Alle kursusdage krydres med levendegørende praksiseksempler og integrerer forskning og teori.