Observation, feedback og indsatsplan

OBSERVATION, FEEDBACK OG INDSATSPLAN


Øjne udefra – fx observationer direkte i klassen eller på stuen i dagtilbuddet - kan hjælpe til, at der kan ske refleksioner over, hvilke mønstre og sammenhænge der er mellem fx destruktiv uro, uhensigtsmæssig adfærd, ringe læringsudbytte og undervisningens/aktivitetens opbygning, relationer og ledelse af elev-/børnegruppen. Med afsæt i en observationsguide ud fra viden om, hvad der influerer på læring og trivsel, tilbyder jeg observationer i praksis og efterfølgende tilbagemelding med fælles refleksion, feed-back og vejledning til de involverede lærere, pædagoger og evt. ledere og ressourcepersoner. Observationsarbejdet har afsæt i, at ”den mindste enhed er en relation”. Derfor må både positiv og negativ adfærd, (ikke-)læring og (mis-)trivsel altid forstås og analyseres i relation til forskellige interagerende faktorer.


Observationer, refleksioner og forslag til indsatser kan også opsummeres i et notat til udlevering, så der både bliver mundtlig og skriftlig feed-back. Det kan aftales, at ydelsen indebærer hjælp til udarbejdelse af en mål- og indsatsplan samt et eller flere opfølgende observations- og vejledningsforløb, der kan understøtte forandringsarbejdet.


Jeg anbefaler, at observationer foregår over flere timer (evt. flere dage), så overgange og skift til nye undervisningstimer /aktiviteter og flere lærere og pædagoger bliver en del af observationen. Jeg anbefaler også, at den efterfølgende tilbagemeldning bliver med deltagelse af hele teamet omkring klassen/børnegruppen, da forandringsarbejde kræver fælles koordination og dedikation.

Det kan aftales, at observationsforløbet kombineres med et teamudviklingsforløb, hvor der er fokus på, hvordan og om hvad der samarbejdes, så der sker de ønskede forandringer.