Procesaften - før- og efterindsats

PROCESAFTEN OG FØR-/EFTERINDSATSER


Skal der laves et større forandringsarbejde, fx i en klasse hvor der har udviklet sig et negativt læringsfællesskab og/eller mobning, kræver det et samarbejde og koordination mellem mange involverede – særligt teamet af pædagogiske professionelle omkring klassen. Et eksempel på hvordan en proces kan tilrettelægges og afvikles, beskriver jeg i bogen "På vej til Drømmeklassen – en konkret proces til forbedring af klassens læringsfællesskab". Processen inkluderer et fællesarrangement (procesaften), hvor elever, lærere, pædagoger og forældre deltager (evt. også ledelse og ressourcepersoner) og sammen samarbejder om at udvikle ”Drømmeklassen”. Procesaftenen kræver forudgående planlægning, ledelse af selve procesaftenen (i form af processtyring og oplæg) og efterfølgende implementeringsarbejde.

 


Jeg tilbyder at være med i alle faser, herunder forestå processtyringen og oplægget på selve procesaftenen. Det helt præcise forløb og indhold aftales nærmere med jer. Der kan fx aftales 1-2 planlægningsmøder, selve procesaftenen, 2-3 opfølgninger med teamet (evt. klassebesøg, observationer i læringsmiljøet, møde med kontaktforældre), der har fokus på implementering og ”at holde de positive forandringer i kog”.