Udviklingsforløb

UDVIKLINGSFORLØB


Når der skal et udviklings- og forandringsarbejde i gang i retning mod et ønsket mål inden for adfærd, læring, trivsel og inkluderende læringsmiljøer, vil progression og succes almindeligvis kræve inddragelse og samspil mellem mange aktører.


Aktørerne kan være ledelsesteamet, lærere og pædagoger, børn/unge, forældre og eksterne samarbejdspartnere. Hvor der er mange aktører skal mange forhold overvejes og koordineres: hvordan aktørerne inddrages bedst muligt og kobler sig på mål, hvilke mål der skal opstilles samt hvilke processer, organiseringer, viden, kompetencer og indsatser, der understøtter målene.


Jeg tilbyder sparring til planlægning af udviklingsarbejde – og forandringsarbejdet - herunder udvikling af teams. Sparring kan kombineres med andre ydelser, fx foredrag/oplæg, kursusdage mv.