Klasseledelse

Klasseledelse og ledelse af børne-grupper


Foredrag/oplæg/kurser/rådgivning/sparring/udviklingsforløb, der er med praksisnære eksempler og værktøjer samt forsknings- og teoriinformerede.


"Klasseledelse" eller "ledelse af børnegrupper" (i daginstitution og klub) er en væsentlig ingrediens i arbejdet med at skabe og vedligeholde de inkluderende miljøer, hvor børn og unge oplever at deltage, bidrage og profitere såvel fagligt som socialt. Forskellige former for klasseledelse er ikke alle lige hensigtsmæssige, når læring og trivsel skal fremmes og eventuel problemadfærd skal reduceres eller forebygges. God klasseledelse handler bl.a. om organisering, struktur og den proaktive og anvisende lærings- og adfærdsledelse, der er befordrende for både den enkelte og gruppetilhørsforholdet.


Adfærds- og læringsledelse

Organisering af undervisning, aktiviteter, læring og det fysiske rum

Timens opbygning

Strukturer og rutiner

Klasseledertyper – og hvilken der fremmer læring og trivsel

Differentiering og forskellighed

Motivation og modstand

Gode beskeder

Feed-back –former

Koordination og samarbejde

Regler og konsekvenser

Konkrete værktøjer, cases og øvelser