Klasseledelse

heidispring.dk     adfærd - læring - trivsel - inkluderende fællesskaber

Klasseledelse og ledelse af børne-grupper


Foredrag/oplæg/kurser/rådgivning/sparring/udviklingsforløb, der er med praksisnære eksempler og værktøjer samt forsknings- og teoriinformerede.


"Klasseledelse" eller "ledelse af børnegrupper" (i daginstitution og klub) er en væsentlig ingrediens i arbejdet med at skabe og vedligeholde de inkluderende miljøer, hvor børn og unge oplever at deltage, bidrage og profitere såvel fagligt som socialt. Forskellige former for klasseledelse er ikke alle lige hensigtsmæssige, når læring og trivsel skal fremmes og eventuel problemadfærd skal reduceres eller forebygges. God klasseledelse handler bl.a. om organisering, struktur og den proaktive og anvisende lærings- og adfærdsledelse, der er befordrende for både den enkelte og gruppetilhørsforholdet.


 • Adfærds- og læringsledelse
 • Organisering af undervisning, aktiviteter, læring og det fysiske rum
 • Timens opbygning
 • Strukturer og rutiner
 • Klasseledertyper – og hvilken der fremmer læring og trivsel
 • Differentiering og forskellighed
 • Motivation og modstand
 • Gode beskeder
 • Feed-back –former
 • Koordination og samarbejde
 • Regler og konsekvenser
 • Konkrete værktøjer, cases og øvelser