Motivation for læring

heidispring.dk     adfærd - læring - trivsel - inkluderende fællesskaber

Motivation for læring


Foredrag/oplæg/kurser/rådgivning/sparring/udviklingsforløb, der er med praksisnære eksempler og værktøjer samt er forsknings- og teoriinformerede.


Blandt fagprofessionelle (lærere, pædagoger, ledere m.fl.) tales der til tider om, at vi har en motivationskrise. Mange børn og unge falder fra hverdagens undervisning og aktiviteter, nogle bliver helt væk skolen, og andre reagerer med uhensigtsmæssig udfarende adfærd på stedet. Et perspektiv er, at nutidens børn og unge ikke er motiverede for særligt meget andet end, hvad de lige lyster. Man kan dog betragte motivation på anden vis end knyttet til børnene og de unge selv, nemlig som noget der opstår i samspil med en række andre faktorer. Den pædagogiske opgave bliver derfor, hvilke parametre og konkrete indsatser, der kan bringes i spil for at skabe motivation for læring.


  • Forståelser af motivation
  • Indre-ydre motivation
  • Børn og unges perspektiver
  • Modstand mod læring
  • Motivation, mestring og selvvurdering
  • Motivation og relationer
  • Ledertyper, involvering og medindflydelse
  • Meningsfuldhed og sammenhæng
  • Ideer og knapper at skrue på for at skabe læringsmotivation