Om mig

Om mig
Jeg er forfatter til flere fagbøger og artikler inden for området inklusion, adfærd, læring og trivsel og har skrevet en række praksisnære bøger om bl.a. grimt sprog, stille elever, udsatte børn og arbejdet med at forandre problematiske og mobberamte miljøer til ”drømmeklasser”. Senest har jeg udgivet en bog om ressourceteams og vejledere i skolen. Jeg beskæftiger med praksisnær (kompetence-) udviklingsarbejde inden for det pædagogiske felt – med fokus på adfærd, læring, trivsel og inkluderende fællesskaber. Jeg underviser, laver observations – og vejledningsarbejde, designer og forestår udviklingsforløb mv. og har løbende afholdt foredrag på lærings- og inklusionskonferencer.

Igennem flere år har jeg bl.a. forestået oplæg samt kurser for pædagogiske og psykologiske faggrupper, professionsskolestuderende, forældre og desuden private virksomheder, hvor læring og trivsel også er elementært at sætte fokus på.


Jeg har en baggrund som lærer og er desuden systemisk leder- og konsulentuddannet samt masteruddannet i specialpædagogik. Gennem alle årene - som henholdsvis lærer, AKT- og inklusionskonsulent, pædagogisk leder og faglig leder for pædagogik og læring på 0-18 års-området, har jeg bevæget mig i feltet mellem almen- og specialpædagogik og i de tilnærmelser og opblødninger, der i disse år sker mellem områderne.


Allerede fra første færd, som nyuddannet lærer, kastede jeg mig ud i at arbejde med klasser og børn/unge, hvor der havde udviklet sig negative selv- og omverdensfortællinger. Læringsmiljøet var ofte præget af mobning, negative relationer og uhensigtsmæssig adfærd, uro, utryghed og ikke-optimalt læringsudbytte.  Jeg var derfor orienteret mod at igangsætte positive forandringsprocesser, der resulterede i sunde inkluderende fællesskaber med højt læringsudbytte og trivsel. Et arbejde, der krævede (og fortsat kræver) et systemisk funderet og koordineret samarbejde mellem team, barnet/den unge selv, børnegruppen/klassen som helhed, forældregruppen, ledelse, øvrige kolleger og til tider andre fagprofessioner med relationer til skolen, dag- og fritidstilbuddet.


Optagetheden af at bidrage til at skabe positiv udvikling, læring og trivsel for en forskellighed af børn og unge, førte mig ind på AKT-området (adfærd, kontakt og trivsel). Først som AKT-vejleder, senere som AKT- og Inklusionskonsulent i kommunens pædagogiske udviklingscenter og sidenhen i funktionen faglig leder for pædagogik og læring i et Institutions- og skolecenter. Jeg har desuden fungeret som pædagogisk leder på forskellige skoler, hvor jeg har arbejdet tæt sammen med ledere, lærere, pædagoger, forældre, børn/unge og pædagogisk-psykologisk professionelle, hvorfor jeg også kender til de udfordringer og krydspres, der er knyttet til hverdagen i en kommunal institution.

Gennem årene som konsulent og leder har jeg således arbejdet med læring, trivsel , adfærd – inklusion og inkluderende læringsmiljøer – på forskellig vis og på forskellige niveauer, men altid koblet til praksis:


•Direkte arbejde med børn og unge; undervisning, klasseprojekter, samtalegrupper, børnemøder, individuelle samtaleforløb.


•Praksisobservationer, vejledning og feed-back.


•Kompetenceudvikling og vejledning af lærere, pædagoger, ledere, forældre m.fl.


•Forældreinddragende processer omkring klassetrivsel og inkluderende læringsfællesskaber.


•Arbejde med mål - og indsatsplaner og heri understøttelse af en fælles forståelse af mål, de involveredes indsatser, behov for justeringer osv. 


•Teamudviklingsforløb for samarbejdende lærere og pædagoger – og herunder udvikling af team- og afdelingsmøder; hvordan møders struktur og indhold kan bidrage til øgede kompetencer udi at kunne udvikle differentierede og inkluderende læringsmiljøer.


•Konsultativ bistand til ledelsesteams omkring lærings- ,trivsels- og inklusionsfremmende strukturer, organiseringer og  ledelsesformer,  fx omkring opbygning af lokale ressourcecentre og vejlederkorps.


•Udvikling af guides til gode overgange og netværksmøder i et løsnings- og ressourceorienteret perspektiv, med barnets/den unges perspektiv i fokus.


•Deltagelse i udarbejdelse og konkretiserende ”oversættelser” af politikker, værdier og visioner for det gode børne- og ungeliv.


•Faglig ledelse af konsulentgruppe og ledelse og koordinering af AKT-vejledernetværk og netværk for pædagogiske ledere for dagtilbud og skole.


•Proces- og projektledelse i både lokale og store kommunale projekter for alle pædagogiske medarbejdere på 0-18 års området.


•Projektdeltagelse i tværgående og tværprofessionelle samarbejdsfora.

 

Som nævnt har jeg udgivet flere fagbøger.  Drivkraften i forfatterskabet har altid været at ”bidrage til at gøre en forskel” for børn og unge gennem at tilbyde lærere, pædagoger, ledere m.fl. ny tænkning, teori og konkrete værktøjer til at kunne lave god pædagogisk praksis. For at læse nærmere om bøgerne – kig under "mine udgivelser".