Hvad siger andre

Hvad siger andre...Heidi Spring er en meget levende og inspirerende oplægsholder. I forbindelse med et kursus for skolebestyrelser omhandlende mobning og klassefællesskaber klædte hun skolebestyrelsesmedlemmerne på til at have en god snak om udviklingen af skolers mobbesyn og berigede endvidere medlemmerne til at tænke i nye baner, der inkluderer alle elever i et klassefællesskab. Heidi er uden tvivl rigtig dygtig og formår både at underholde og lære fra sig på samme tid. En varm anbefaling herfra.

Jens Schjødt Thorsen, Formand for Skole og Forældre København


----------


Heidi er en bragende dygtig og levende formidler. Hun er sprudlende engageret, er dybt kompetent og tydelig med sine budskaber. Hun ved, hvad hun taler om.

Jeg kender ikke nogen så vidende, fortællende og reflekterende som Heidi. Hun har et fantastisk overblik og forståelse for alle nuancer, udfordringer og kompleksiteten, der er inden for pædagogik og læring. Hun ved bla. alt om klasseledelse, relationer, læringsmiljøer, børnefællesskaber, inklusion, ressourcelærere, vejledning, (mis)trivsel, opretholdende faktorer, observation, analyse og tiltag vedr. praksis for at skabe et trygt og ikke - ekskluderende læringsmiljø.

Hun sætter faglighed og trivsel højest og er knivskarp på de processer og det arbejde, der kræves for at nå i mål med det, man som professionel lærer/pædagog/team eller ledelse ønsker sig.

Det kan varmt anbefales at booke Heidi til jeres organisation. Der er altid mere viden at komme efter, og man bliver aldrig træt af at høre på Heidis ”vise sten”. Heidi er den mest kompetente indenfor det pædagogiske og faglige felt, jeg kender.

Jeg opsøger ofte Heidi for at få faglig sparring og vejledning, når praksis udfordrer, og jeg trænger til nye gode input og indspark for at komme videre. Hun altid har nogle faglige nuancer og vinkler, som jeg kan afprøve, der bringer en videre i processen og tættere på målet.

Mette Underlien, AKT og inklusionskonsulent


----------


Jeg hørte dit oplæg ved Skole & Forældre Københavns forårskursus i mandags den 6. marts. Tak for gode pointer, fantastisk formidling, faglig og relevant viden. Jeg fik meget med hjem. Så meget, at jeg har lyst til at alle andre forældre (lærere og ledelse) på min skole skal have samme oplevelse.

Marianne Kjær, Formand for skolebestyrelsen, Bavnehøj Skole, Sydhavnen


----------


"Jeg deltog i et skole-/forældremøde på Hanssted skole, hvor Heidi Spring stod for oplæg om anti-mobning. Det var et super oplæg, hvor man ser et meget engageret oplægsholder, der ved noget om emnet. Efterfølgende var der "workshops" med forældre, som Heidi faciliterede på bedste vis. Kan varmt anbefale Heidi Spring og hendes kæmpe engagement!"

Maria Bruun (forælder)


----------


"Vi pædagogiske ledere i område 4 vil gerne takke dig for nogle spændende og inspirerende dage på vores lederinternat i Tune.

I planlægningsfasen var du meget lyttende, omhyggelig og loyal over for vores behov. Du formåede som altid at præstere et engageret og nærværende oplæg.

Din evne til at omsætte- og tviste viden fra skole til dagtilbud er nærværende og relevant.

Du er eminent til at omsætte teori og læringsstile til praksis gennem levende eksempler i et sprog alle forstår. Din underholdende og nuancerede måde at præsentere ny forskning på fanger ens opmærksomhed.

Vi elsker din personlige stil".

Lederne, Område 4

----------


Heidi leverede varen til vores AKT – kursus. Hun mødte os i øjenhøjde, og med hendes sympatiske og humørfyldte personlighed leverede hun ”levende billeder”, så vi med indlevelse slet ikke var i tvivl om, hvad det hele handlede om. Fagligt relevant på et sprogligt højt niveau.

Brit Sandvik, lærer, Sct. Jørgens Skole, Roskilde


----------


Heidi har en sjov og dynamisk måde at formidle på. Det bliver konkret, nærværende og tankevækkende. Går helt klart herfra med fornyet energi.

Vivi Lysgaard (pædagog)


----------


Meget motiverende. Du var engageret og levende og havde en form, hvor det var umiddelbart at relatere og danne billeder til egen hverdag/skoledag. Kan anvendes i mit virke som lærer i specialklasse. Fik sat refleksion i gang, også inden for ”kendt stof”. Godt med humor også. Afvekslende og god form med skift ”op og ned”.

Fra Nønne Kjær Nielsen, lærer, spec.kl. Tjørnegårdskolen.


----------


"Tak for at du har inspireret mig. Tak for din brede viden fra forskning og fremlæggelse af denne, Du evner at videregive dit budskab bredt ved både at være meget faglig og samtidig puste liv i en alvorlig fremlæggelse af nogle, måske mange børns vilkår i vores skoler/institutioner. Du er med andre ord i stand til at gøre det sjovt, uden at det bliver useriøst".

Anne, 0.B, Vindinge Skole