Ressourceteam og vejledere

heidispring.dk     adfærd - læring - trivsel - inkluderende fællesskaber

Ressourceteams og vejledere


Foredrag/oplæg/kurser/rådgivning/sparring/udviklingsforløb, der er med praksisnære eksempler og værktøjer samt forsknings- og teoriinformerede.


Det velfungerende ressourceteam og vejlederkorps bidrager til kompetenceudvikling i hele organisationen (fx skolen, dagtilbuddet). På den måde bliver alle medarbejdere dygtigere til at understøtte alle børn og unges læring og trivsel samt udvikle de inkluderende fællesskaber. Mange ressourceteams og vejlederes indsatser risikerer at blive ineffektive eller kontraproduktive, såfremt der ikke arbejdes med både en stærk konstitution indadtil i ressourceteamet, men også udadtil – i relationen til lederen, kolleger, eksterne samarbejdspartnere, børn/unge og forældre. Succesen kræver en stærk (fælles-)faglighed, kobling til organisatoriske mål, behov og værdier, kommunikation, samarbejde og indsatser på flere niveauer, herunder udvikling af en række konkrete procedurer, tilgange og værktøjer.


  • Udvikling af et effektivt ressourceteam for elevernes læring og trivsel
  • At skabe overensstemmelse mellem kompetencer, ydelser og skolens/institutionens behov 
  • Det nødvendige pædagogiske mindset
  • Funktionsbeskrivelser, teamkontrakter, ressourceteamkatalog og vejledningsprocedurer
  • Mål - og indsatsplanen
  • Ressourceteam og vejleder i relation til ledelse og kolleger
  • Vejlederens mange roller – og proceskontrakten
  • Udfordringer og dilemmaer i vejlederrollen
  • Observationsguide, en didaktisk planlægningsmodel – og andre værktøjer
  • Ressourceteam og vejleder i relation til forældre, elever og andre


Læs mere i ”Håndbog for ressourceteams og vejledere i skolen - ideer, viden og værktøjer”, Heidi Honig Spring.