Stille børn og unge

Stille børn og unge


Foredrag/oplæg/kurser/rådgivning/sparring/udviklingsforløb, der er med praksisnære eksempler og værktøjer samt forsknings- og teoriinformerede.


Stille børn og unge er en ofte overset gruppe i en hektisk pædagogisk hverdag, hvor mere udadvendte børn og unge og børn og unge med egentlig udagerende problematisk adfærd, får de voksnes opmærksomhed. Men faktisk er der grund til at fokusere på de meget stille børn og unge, hvis adfærd i overvejende grad også kan betragtes som problematisk. Der er mange forståelser af, hvad der ”producerer” og vedligeholder stille børn og unge. Disse forståelser åbner og lukker for forskellige tilgange, der omhandler arbejdet med både barnet/den unge selv, samarbejde med forskellige aktører og indsatser i hele det pædagogiske miljø omkring de stille stemmer.


Omverdens syn på stille børn/unge

Stille børn/unge og sociale kompetencer

Stille børn/unge og inklusion

Stille børn/unge, før og nu

Hvordan ”ser” stille børn/unge ud?

Forskellige årsager og perspektiver på stille børn/unge

Indsatser – veje at gå, når der skal ske forandringer


Læs mere i ”Stille stemmer – tavse og indadvendte elever i den inkluderende folkeskole” af Heidi Honig Spring og Frank Spring,