Synlig læring

heidispring.dk     adfærd - læring - trivsel - inkluderende fællesskaber

Synlig læring


Foredrag/oplæg/kurser/rådgivning/sparring/udviklingsforløb, der er med praksisnære eksempler og værktøjer samt er forsknings- og teoriinformerede.


I hverdagens pædagogiske praksis sker det, at børn og unge ikke har optimalt læringsudbytte eller falder fra aktiviteter og undervisning, fordi de ikke ved, hvad de skal, hvad der forventes, hvordan de kan efterleve kravene osv. Samtidig kan lærere og pædagoger miste følingen med, hvor børnene/de unge ”er” i deres læringsproces og dermed risikere at ramme ved siden af, hvad børnene/de unge har brug for at vide, kunne og gøre for at komme videre. Gennem centrale pointer i synlig læring skærpes de professionelles blik for, hvordan de på én gang kan synliggøre læring og samtidig involvere børn og unge i deres egen læringsproces. Velovervejet brug af feed-back er blandt de vigtige ingredienser.


  • Hvad er synlig læring
  • Fokus på mål og læringsprogression
  • Feed-back, forskellige former og niveauer
  • Børn og unges bevidsthed om egne læringsstrategier - metakognition
  • Fagprofessionelle med høj effekt for børn/unges læring
  • Selvevaluering/selvvurdering
  • Kammerateffekt og kammeratvurdering
  • Udfordringer og risici