Udagerende problemadfærd

heidispring.dk     adfærd - læring - trivsel - inkluderende fællesskaber

Udagerende problemadfærd


Foredrag/oplæg/kurser/rådgivning/sparring/udviklingsforløb, der er med praksisnære eksempler og værktøjer samt forsknings- og teoriinformerede.


Børn og unge med uadagerende problemadfærd fylder i hverdagen gennem udtryksformer som destruktiv uro, aggressiv adfærd, verbale overfusninger, kontrær opførsel mv. Spørgsmålet er, hvordan man kan forstå, at børn og unge agerer på denne vis, og også hvilke tiltag og indsatser der kan iværksættes for at forebygge eller reducere adfærden – i nu´et, når barnet/den unge eksploderer, og generelt.


  • Forskellige årsager og perspektiver på udagerende adfærd
  • Hvad fremmer og vedligeholder udagerende adfærd?
  • Hvad er/gør det ”normale” barn/den ”normale” unge?
  • Affektudbrud og affektregulering
  • Konflikter og konfliktforebyggelse
  • Negativ adfærd og læringsfællesskaber, der bløder
  • Adfærdsledelse
  • Principper, organisering og tilgange der forebygger og reducerer udagerende adfærd


Læs mere om børn og unge i udsatte i udsatte positioner i ”Udsat – læreren og skolen som beskyttelsesfaktor” af Heidi Honig Spring og Frank Spring.