Aktion - bog

AKTion - trivsel i udskolingen

- af Heidi Honig Spring og Bettina Brandst Nilsson

Dafolo, 2011


Klik på materialet for at komme til forlagets hjemmesideAKTion - Trivsel i udskolingen er et værktøj til arbejdet med elevernes alsidige udvikling, hvor der sættes fokus på sociale, sproglige, emotionelle og kreative kompetencer.


Materialet består af dilemma- og spørgsmålskort samt aktiviteter, der giver eleverne mulighed for at åbne sig og dele tanker og følelser i klassens fællesskab. AKTion sætter scenen for dialogen i klassen om det, der fylder, når man står midt mellem barne- og voksenlivet.


Boksen indeholder bog, dialog- og spørgsmålskort og en cd-rom, hvorfra man frit kan printe sider, der kan uddeles til eleverne.


Materialet er velegnet i arbejdet omkring AKT og inklusion. Materialet kan også bruges i understøttende undervisning og skolens generelle arbejde med trivsel.


AKTion lægger op til, at der skabes en fælles platform for samtaler og aktiviteter, hvor det bliver nemmere at agere i forhold til, hvor svært det for eksempel er at have forældre, der ikke forstår, krydspres i vennekredsen, bekymringer og drømme om fremtiden.


Arbejdet med AKTion giver eleverne:

Øget kendskab til sig selv og andre


Styrkede relationer


Anerkendelse af den enkelte elevs tanker, følelser og holdninger


Flere handlemuligheder


Et mere inkluderende miljø, hvor forskellighed og mangfoldighed betragtes som positivt for den enkelte og for klassens trivsel


Refleksion, dialog og debat om virkelighedsnære emner, hvor eleverne har nogen at spille bold op ad, både jævnaldrende og voksne, der lytter til dem og tager dem alvorligt


Kreative, sproglige og fysiske udtryksformer, hvor eleverne får mulighed for at forholde sig til sammenhængen mellem refleksioner, produkt og formidling
Anmeldecitater


Har du lyst til at lukke op for en skattekiste af meninger og synspunkter så er dette materiale lige netop noget for dig. Saml klasseteamets lærere en eftermiddag og gennemgå materialet. Planlæg hvem og hvornår det skal bruges, og du vil opleve at materialet interesserer eleverne. Det handler jo om dem, de får mulighed for at reflektere over problemstillinger fra hverdagen og sætte ord på i plenum. Materialet passer perfekt på 7.-9. klasse. Se at komme i gang!

Karakteren 10 i AKT-bladet

Læs hele anmeldelsen fra 'AKTBladet'


----------


'Det læsevenlige sprog og den tydelige vejledning til de praktiske øvelser får materialet til at virke lettilgængeligt og anvendeligt for alle i forbindelse med AKT eller klassens tid. Materialet virker gennemarbejdet, udfordrende og kompetent! Den praktiske tilgang i form af øvelser og mulighed for identifikation i forhold til holdninger og problemstillinger appellerede til mine elever i 8. klasse. Dette kom til udtryk ved stille refleksion over spørgsmålene, holdninger bragt på spil og livlige dilemmadiskussioner, hvor elevernes evner til at argumentere i høj grad stod sin prøve. Som lærer kan jeg derfor varmt anbefale materialet til arbejdet med elevernes alsidige personlige udvikling i udskolingen.'

Folkeskolen

ids@demolink.org

1-800-000-0000