Håndbog for ressourceteams

Håndbog for ressourceteams og vejledere i skolen

- idéer, viden og værktøjer

- af Heidi Honig Spring

Frydenlund, 2016


Klik på bogen for at komme til forlagets hjemmesideFå succes i skolens ressourceteam! Bogen giver dig som vejleder, ressourceperson og leder det faglige fundament for et udbytterigt arbejde i skolens ressourceteam.


Ressourceteam, inklusionsteam, PLC – kært barn har mange navne. Fælles for dem er dog, at det kan være svært for de involverede at finde retning, rammer, indhold og ikke mindst afgrænsning for arbejdet. Denne bog giver dig værktøjerne og leder vejen: Det handler om fælles faglighed, hvordan arbejdet kan organiseres og fungere i praksis, om faldgruber, legitimering i forhold til ledelsen og meget mere.


Bogens første del ser på ressourceteamet internt. Den definerer, hvad en ressourceperson og et ressourceteam egentlig er, og den gennemgår kompetencer, udfordringer, behov samt mål- og indsatsplaner.


Anden del handler om ressourceteamet eksternt: forældre, elever, ledelse og øvrige kollegaer. Her kommer bogen blandt meget andet ind på behovsafstemning, observation, undervisningsplanlægning, medundervisning samt lærings- og trivselssamtaler.


Her er masser af værktøjer og guides, bl.a. til en teamkontrakt, vejledningsprocedurer, funktionsbeskrivelser, undervisningsobservationer, didaktiske lærings- og trivselssamtaler, elevspørgeguides, mål- og indsatsplaner m.v. Bogen trækker bl.a. på den nyeste forskning fra New Zealand og henvender sig til vejledere, ressourcepersoner og ledere i og omkring skolen.Anmeldercitater:


”Håndbog for ressourceteams og vejledere i skolen – ideer, viden og værktøjer” er på flere måder værd at anbefale. Forfatteren trækker på nyere forskning og viden, der fint underbygger de beskrevne ideer og værktøjer. Bogen er let at læse og overskueligt opbygget. Det er ikke en forudsætning med en kronologisk læsning, da de forskellige afsnit kan læses separat. De mange kopisider i form af skemaer er gennemarbejdede og kan umiddelbart bruges, hvilket gør forberedelsen minimal.

Folkeskolen.dk. Læs hele anmeldelsen hér."Så kom håndbogen, guiden, hjælpen, som mange har ønsket var skrevet for mange år siden!! Håndbog for ressourceteams og vejledere i skolen belyser klart og præcist de faktorer, der er afgørende for, at det tværfaglige samarbejdet lykkes, målene nås, og eleverne trives. Her er kopisider med inspiration til at kvalificere arbejdet i ressourceteams og kompetencecentre, hvor ledelsens afgørende rolle kommer helt frem i lyset og italesættes. Bogens vidensgrundlag er bl.a. baseret på forskning fra Danmark og New Zealand, og bogens forfatter, Heidi Honig Spring, beriger og udfolder denne viden i konkrete værktøjer, som kan tages i brug med det samme og give anledning til fælles refleksioner og konkrete handlinger.

Brug den i dit team, læs den hver især og begynd at arbejde systematisk trin for trin mod at understøtte elevernes trivsel og læring og minimér ildebrande og brandslukningsopgaverne som en positiv effekt heraf. Og invitér så ledelsen med i dette arbejde".

Lilian Nammour Thestrup Høj, lærer og cand. Pæd. Psyk.ids@demolink.org

1-800-000-0000