Spot på trivsel

Spot på trivsel i skolens ældste klasser

- cases og opgaver til at styrke relationer og fællesskab

- af Heidi Honig Spring

Dafolo, 2019


Klik på bogen for at komme til forlagets hjemmeside
I skolens ældste klasser er tendensen, at eleverne selv må selv finde ud af, hvordan de får og vedligeholder sociale og faglige relationer, og hvordan de bliver en del af et trygt og positivt vi-fællesskab. Det kan have negative konsekvenser i form af mistrivsel, ensomhed, skolefravær og et læringsmiljø præget af uro, ringe tilhørsforhold og ringe læringsudbytte.


Spot på trivsel i skolens ældste klasser giver dig viden, ideer og konkrete værktøjer til, hvordan du kan styrke relationerne og fællesskabet blandt skolens ældste elever.


Gennem en variation af konkrete opgaver, processer, øvelser og aktiviteter sætter denne bog spot på blandt andet udvikling af et vi-fællesskab med fælles afstemte spilleregler. Der sættes fokus på gode relationer, motivation, at lære hinanden at kende, at være gode samarbejdspartnere i gruppearbejde og at være forskellige og ens, enige og uenige. En række virkelighedsnære cases sætter rammen for, at eleverne diskuterer og forholder sig til genkendelige problematikker om venskaber, gruppepres, præstationsangst, ensomhed, at føle sig anderledes, mobning, kropsidealer, adfærd på sociale medier m.v.


Bogens mange værktøjer og øvelser kan bruges i det forebyggende trivselsarbejde, og når læringsmiljøet skal forandres på grund af for eksempel mobning, uro og mistrivsel. De kan også bruges i forbindelse med ny klassedannelse, i den understøttende undervisning og som led i arbejdet med elevernes alsidige udvikling og sociale og refleksive kompetencer.


Bogen henvender sig til lærere, pædagoger, ressourcepersoner, vejledere og pædagogiske ledere i skolens ældste klasser.


Heidi Honig Spring er forfatter og medforfatter til flere bøger om adfærd, læring, trivsel og inkluderende fællesskaber. Hun er blandt andet medforfatter til AKTion - trivsel i udskolingen, Stille stemmer - tavse og indadvendte børn i den inkluderende folkeskole og Udsat - læreren og skolen som beskyttelsesfaktor.


Heidi er uddannet lærer og har videreuddannet sig inden for systemisk ledelse og konsultation. Hun er desuden master i specialpædagogik. Heidi har arbejdet som lærer, AKT-og inklusionskonsulent, faglig leder for pædagogik og læring og som didaktisk leder på en skole. Heidi er nu ansat i videreuddannelse på Københavns Professionshøjskole.Omtale

'Spot på trivsel i skolens ældste klasser en håndsrækning til lærere/pædagoger i udskolingen til arbejdet med trivsel. Heidi Honig Springs mange gode bud på, hvordan der kan arbejdes med at få eleverne i spil og i dialog om sig selv og klassens trivsel er lige til at gå til! Elevarkene til kopiering er i bogen, og de meget tydelige anvisninger til, hvordan læreren/pædagogen kan præsentere øvelsen for elevgruppen er lige til at gå til. Som AKT-vejledere får vi mulighed for sammen med klassers team at komme i dialog om elevernes trivsel og få gode anvendelige redskaber. Læreren /pædagogen har med denne bog fået mulighed for, at der kommer spot på trivsel i skolens ældste klasse.'
Hanne Marie Vesløv, AKT-vejleder og skolekonsulent

'Her i bladet har vi flere gange omtalt bøger af Heidi Honig Spring. En ting, som er fælles for bøgerne er, at de er gennemarbejdede, praksisorienterede, giver mod på at komme ud og praktisere bøgernes indhold. Det har altid været en fornøjelse at læse dem. Dette gælder også for bogen Spot på trivsel i skolens ældste klasser. Bogen er sprængfyldt med idéer og aktiviteter m.m. Bogen indholder værktøjer og øvelser, så det er bare at gå i gang. Ikke mindst indeholder bogen cases fra den virkelige verden så det gør ondt. Man stilles gang på gang overfor et dilemma når der skal findes en udvej på en case. En bog der på det varmeste kan anbefales til den lærer der ikke vil snyde sine elever for vi-fællesskabet.
Kai Pedersen, Specialpædagogisk månedsblad.

'Bogen er god, virkelig god...det er en bog med konkrete opgaver, øvelser og aktiviteter, der sætter spot på et vi-fællesskab. Der er blandt andet øvelser om venskaber, præstationsangst, ensomhed, at føle sig anderledes, mobning, kropsidealer, adfærd på sociale medier. Kort sagt: Alt hvad hjertet begærer. Pluk en tilfældig opgave, og du har stof nok til en lektions undervisning.'
Folkeskolen

ids@demolink.org

1-800-000-0000