Stille stemmer - bog

Stille stemmer - tavse og indadvendte børn i

den inkluderende folkeskole

- af Frank Spring og Heidi Honig Spring

Dafolo, 2012


Klik på bogen for at komme til forlagets hjemmesideGenert, tavs, indadvendt, forsigtig - de stille elever sidder i de fleste klasseværelser, men det kan være svært at få øje på dem i en skolehverdag, der er præget af mere udadvendt elevadfærd og måske konflikter, der kalder på opmærksomhed med en langt tydeligere stemme.


Det er afgørende for de stille elevers trivsel i skolen, hvordan man som professionel tolker tavsheden - er det almindelig tilbageholdenhed eller hæmmende introversion? Den ene tolkning giver mulighed for at se tavsheden som et positivt alment adfærdstræk, hvor den anden tolkning medfører bekymring og måske tanker om 'særlig indsats'. Begge muligheder giver vidt forskellige handlerum og har dermed også vidt forskellige konsekvenser for den stille elev.


Stille stemmer kaster lys over tavsheden fra forskellige vinkler:


Bogens første del beskriver tavsheden i en historisk og samfundsmæssig kontekst: fra indadvendthed som en dyd til udadvendthed som ideal.


Anden del gennemgår forskellige forklaringsrammer, som tavshed kan forstås igennem og som teoretisk kan styrke det refleksive og handlingsorienterede arbejde.


Tredje del giver konkrete værktøjer til arbejdet med den stille elev og til den forandringsstøttende inddragelse af forældre, netværk og team.Bogens målgruppe er lærere, pædagoger, AKT-lærere og AKT-konsulenter, PPR-medarbejdere, lærer- og pædagogstuderende og andre, der ønsker redskaber til en inklusionspraksis, der også omfatter de stille og indadvendte elever.Anmeldercitater:


'Emnet for denne bog er så vedkommende, at det burde blæses op i en selvlysende vægavis over enhver folkeskole - de stille og oversete elever (...) Bogen her hviler på et grundigt og velbeskrevet forarbejde, der vil kunne spare den enkelte lærer og det enkelte team rigtig mange timer (...) Undervejs slår det mig flere gange, at bogen har en form, der vil kunne anvendes både blandt studerende, der har brug for at sætte sig ind i emnet for første gang, og blandt lærere, der har brug for at få perspektiveret nogle af de iagttagelser, de allerede har gjort af enkelte elever, og som nu står over for at skulle italesætte og iværksætte nogle brugbare handlestrategier.'

Læs hele anmeldelsen fra 'Folkeskolen'


----------


'Stille stemmer (..) giver foruden en nuancering af forståelsen af de tavse elever som gruppe også støtte til lærerens arbejde med at støtte tavse elevers videre udvikling. Dermed kan Stille stemmer også bidrage til at kvalificere diskussionen om inklusion og skabe differentierede læremiljøer, der også kan tilgodese stille og indadvendte elever. Stille stemmer er interessant læsning, der giver anledning til at overveje de dyder og styrker, der ligger i ikke hele tiden at skulle ytre sig, men derimod dyrke eftertænksomheden og det at overveje sine ord.'

Cand. pæd. Thomas Binderup, pædagogisk udviklingskonsulent, Herning Kommune.


----------


'Jeg ville ønske, at jeg havde kendt bogen tidligere. Den ville have givet mig de nødvendige redskaber til at nå længere ud, til at forstå hvad det hele drejede sig om. Mit håb er, at alle lærere og lærerteams lærer bogen at kende, og at bogen finder indpas på læreruddannelsen. Jeg kan ikke sige det tydeligere: Dette er en meget vigtig bog, læs den!'

AKT-Bladet - karakteren 12

ids@demolink.org

1-800-000-0000