Udsat - bog

Udsat - læreren og skolen som beskyttelses-

faktor

- af Frank Spring og Heidi Honig Spring

Dafolo, 2014


Klik på bogen for at komme til forlagets hjemmesideSkolen tjener ikke bare et undervisningsformål men rummer i lige så høj grad nogle mere socialpolitiske dimensioner, hvor elever med vanskelige livskår og uopfyldte behov 'opdages'. Det er elever, der er tilskuere til eller ramt af vold, seksuelle overgreb, materiel fattigdom, emotionelle omsorgssvigt, for store ansvarsbyrder i familien, ringe eller fejlagtig kost, uhensigtsmæssige vaner omkring bevægelse og medieforbrug og så videre. De professionelle i skolesystemet er forpligtede til at handle, når de ser en elev, der er særligt udsat også ved at sikre, at de ikke selv producerer eller bidrager til udsatheden.


Skolen som organisation, læreren, men også skolepædagogen spiller en væsentlig rolle i arbejdet med udsathed ikke mindst i forlængelse af skolereformens intentioner om reducering af den sociale baggrunds negative betydning for fagligt udbytte.


Intentionen med "Udsat - Læreren og skolen som beskyttelsesfaktor" er at støtte de professionelle i det vigtige arbejde, det er at iværksætte beskyttende indsatser omkring udsatte elever. Støtten vil dels søges givet ved at definere, hvad udsathed kan betyde og placere begrebet i en samfundsmæssig kontekst samt diskutere lærerens og skolens opgave og betydning i relation hertil. Bogens første del sætter scenen for udsathedsbegrebet og har til hensigt at støtte den enkelte lærers refleksioner, når brugen af det mangefacetterede og komplekse udsathedsbegreb tages i anvendelse. Anden del af bogen omhandler den nødvendige, konkrete, pædagogiske praksis i forhold til den udsatte elev og dennes forældre og i samarbejdet med kolleger og tværprofessionelle samarbejdspartnere.Anmeldercitater:


'Bogen er et godt redskab for lærere, pædagoger og andre faggrupper, der møder og arbejder med udsatte børn, til de støttende og beskyttende indsatser for denne målgruppe. Det er en bog, som ikke bare bør stå på bibliotekets hylde, men også på den professionelles egen hylde, så den er nem at få fat på.'

Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter


----------


'Her er endelig en bog der tager fat om begrebet 'udsatte børn'. Bogen graver et spadestik dybere en man normalt ser og giver hele historien. Bogen er også forsynet med oversigtsskemaer og cases, samt et afsnit med OAS-skemaer (Oplevelse af Sammenhæng). (...) Udsat er absolut en bog alle der har med børn at gøre bør stifte bekendtskab med. Bogen må betegnes som bibelen indenfor udsathed.

Kai Pedersen, AKTbladet


----------


'... en bog, der er meget anbefalelsesværdig - god at bruge i teamet, på læreruddannelsen og ikke mindst i SSP-samarbejdet og igen en bog, der bør stå på skolebiblioteket/lærerbiblioteket.'

Anne-Marie Meller, skolebibliotekar og lærer på Højmark Skole, Ringkøbing-Skjern

ids@demolink.org

1-800-000-0000