Undervisningsdifferentiering

Undervisningsdifferentiering


Foredrag/oplæg/kurser/rådgivning/sparring/udviklingsforløb, der er med praksisnære eksempler og værktøjer samt er forsknings- og teoriinformerede.


Undersøgelser viser, at undervisningsdifferentiering er en svær størrelse, og måske er det utopi at forestille sig, at den fagprofessionelle kan differentiere i en sådan grad, at undervisningen konstant ”rammer” alle børns og unges behov og forudsætninger. Men gennem planlægning og en række forudgående overvejelser, gennem forskellige tilgange og værktøjer – og gennem inddragelse af flere aktører i arbejdet med undervisningsdifferentiering, bliver det muligt at bliver bedre til undervisningsdifferentiering.


Undervisningsdifferentieringsbegrebet

Forudsætninger for undervisningsdifferentiering

Vurderingsparametre som afsæt for differentiering

Fordelingsmodellen

Differentiering gennem forskellige motivationelle faktorer

Samarbejde om differentiering

Ideer og værktøjer