Undervisningsdifferentiering

heidispring.dk     adfærd - læring - trivsel - inkluderende fællesskaber

Undervisningsdifferentiering


Foredrag/oplæg/kurser/rådgivning/sparring/udviklingsforløb, der er med praksisnære eksempler og værktøjer samt er forsknings- og teoriinformerede.


Undersøgelser viser, at undervisningsdifferentiering er en svær størrelse, og måske er det utopi at forestille sig, at den fagprofessionelle kan differentiere i en sådan grad, at undervisningen konstant ”rammer” alle børns og unges behov og forudsætninger. Men gennem planlægning og en række forudgående overvejelser, gennem forskellige tilgange og værktøjer – og gennem inddragelse af flere aktører i arbejdet med undervisningsdifferentiering, bliver det muligt at bliver bedre til undervisningsdifferentiering.


  • Undervisningsdifferentieringsbegrebet
  • Forudsætninger for undervisningsdifferentiering
  • Vurderingsparametre som afsæt for differentiering
  • Fordelingsmodellen
  • Differentiering gennem forskellige motivationelle faktorer
  • Samarbejde om differentiering
  • Ideer og værktøjer